งานชัดเงาพื้นคอนกรีตเพื่อยืดอายุการใช้งาน ที่หลายๆนรู้ขักสำหรับงานขะดพื้นคินกรีต หรือพื้น poshiling concrete หรือ crystal floor คลังสินค้านิยมใช้ส่วนใหญ่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights