วันนี้จะมาพูดถึง เตรียมพื้นผิวของคอนกรีต เพราเฝะคุณภาพของคอนกรีต(Concrete Strength)

ปล. เพื่อเวลาท่านที่ซื้องานเหมาเกี่ยวกับพื้นโรงงานจะได้รู้

พื้นผิวคอนกรีต ขัดพื้น

วันนี้ผมจะขอมาพูดเรื่องการเตรรยมพื้นผิว ผมขอพูดไว้ก่อนเลยว่า งาน อีพ็อคซี่หรือ พียูนั้นเรื่องความงาม หรือแข็งแรงขึ้นอยู่กับการเตรียมพื้น ปัจจัยหลักๆ เลย โดนขั้นตอนการทำงานของ อีบ๊อคซี่ และพื้น พียู นั้น จะมี 3ขั้นตอนหลักๆ คือ

งาน ออโต้แบค (ร้านซ่อมรถตามปั้มน้ำมัน)

การเตรียมพื้นผิวก่อนเริ่มงาน

การเตรียมพื้นผิวสำหรับงาน พื้น อีพ็อคซี่ และ พียูนั้น

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights