Year: 2024

คอนกรีต สำหรับ epoxy พียู

วันนี้จะมาพูดถึง เตรียมพื้นผิวของคอนกรีต เพราเฝะคุณภาพของคอนกรีต(Concrete Strength) ปล. เพื่อเวลาท่านที่ซื้องานเหมาเกี่ยวกับพื้นโรงงานจะได้รู้ พื้นผิวคอนกรีต ขัดพื้น วันนี้ผมจะขอมาพูดเรื่องการเตรรยมพื้นผิว ผมขอพูดไว้ก่อนเลยว่า งาน อีพ็อคซี่หรือ พียูนั้นเรื่องความงาม หรือแข็งแรงขึ้นอยู่กับการเตรียมพื้น ปัจจัยหลักๆ เลย โดนขั้นตอนการทำงานของ อีบ๊อคซี่ และพื้น พียู นั้น จะมี 3ขั้นตอนหลักๆ คือ งาน ออโต้แบค (ร้านซ่อมรถตามปั้มน้ำมัน) การเตรียมพื้นผิวก่อนเริ่มงาน การเตรียมพื้นผิวสำหรับงาน พื้น…

พื้น อีพ็อคซี่

Epoxy self-leveling (ระบบปาด) พื้นอีพ็อคซี่ แบบปาดโดยจะทำความหนา เป็นระดับมิลลิเมตร(millimeter) โดย แผนการทำงานจะมีด้วยกันหลักๆ 3 ขั้นตอน ในกรณีที่ ไม่ได้ซ่อมแซมหน้าคอนกรีต 1.ขั้นตอนการขัดพื้นคอนกรีตเพื่อเปิดหน้าผิวคอนกรีตเพิ่มความยึดเกากับผิวคอนกรีต 2ขั้นตอนการรองพื้น(โดยการรองพื้นนั้นจะขึ้นอยู่กับสถาพคอนกรีตว่าควรใช้สารตัวไหน)โดยจะทำกันหลายรอบ เพราะว่า ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดถ้าช่างทำพื้นพลายมาจะไม่สามารถมาแก้ไขได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถาพคอนกรีตด้วย บางทีพื้นมันเงาลูกค้าบางคนถาม ทำไมมันดูไม่เท่ากัน ผมจะบอกว่า มันเป็นพื้น Epoxy Selfleveling แล้วมันเป็นการตกกระทบของแสง บางที แต่พื้น Epoxy Selfleveling มันก็เป็นแบบนี้แหละคับ 3.ขั้นตอนการ Top…

พื้นอุตสหกรรม

พื้นอุตสาหกรรม คืออะไร พื้นอุตสาหกรรม จะนิยมพบได้ในโรงงานหรือลายผลิตสินค้า ซึ่ง ตามมาตรฐานของ สินค้าของ isoพื้นโรงงานจะ ต้องตรงตามที่ iso อาหารและยา ของรัฐบาล กำหนด โดยหลักแล้วน ส่วนใหญ่ จะเป็น polyurethane Floor (พื้นพียู) และ epoxy floor (พื้นอีพ็อคซี่) ซึ่งจะมีทั้งแบบกลิ้งและแบบปาด แบบกลิ้ง โดยแบบกลิ้งนั้น จะทำความหนา โดยประมาน 250-500 ไมครอน…

ขัดเงาพื้นคลังสินค้า

งานชัดเงาพื้นคอนกรีตเพื่อยืดอายุการใช้งาน ที่หลายๆนรู้ขักสำหรับงานขะดพื้นคินกรีต หรือพื้น poshiling concrete หรือ crystal floor คลังสินค้านิยมใช้ส่วนใหญ่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

Polishing Concrete

Polishing Concrete หรือเรียกกกันว่าการขัดพื้น ผิวคอนกรีต พื้นปูขัดมันที่้ราเข้าใจ ถ้าพูดกถึงเรื่องพื้นปูขัดมัน โดยส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจแล้ว ยกตักอย่างเรื่องพื้นคลังสินค้าหรือ พื้นคอนกรีตเงา นั้นเอก เขาเรียกกันว่าพื้น Polishing Concrete ในบางที่อาจจะเรียกว่า Crystal Floor

Polyurea Waterpoof

งานกันซึมดาดฟ้า สำหรับหลังคาคอนกรีด ตึกหรืออาหารต่างๆ ที่ใช้ปูนเป็นหลังคาแทนกระเบื่อง โดยส่ายใหญ่จะเป็นอาคารสำนักงาน ต่างๆ

Verified by MonsterInsights