Tag: Epoxy Floor

พื้น อีพ็อคซี่

Epoxy self-leveling (ระบบปาด) พื้นอีพ็อคซี่ แบบปาดโดยจะทำความหนา เป็นระดับมิลลิเมตร(millimeter) โดย แผนการทำงานจะมีด้วยกันหลักๆ 3 ขั้นตอน ในกรณีที่ ไม่ได้ซ่อมแซมหน้าคอนกรีต 1.ขั้นตอนการขัดพื้นคอนกรีตเพื่อเปิดหน้าผิวคอนกรีตเพิ่มความยึดเกากับผิวคอนกรีต 2ขั้นตอนการรองพื้น(โดยการรองพื้นนั้นจะขึ้นอยู่กับสถาพคอนกรีตว่าควรใช้สารตัวไหน)โดยจะทำกันหลายรอบ เพราะว่า ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดถ้าช่างทำพื้นพลายมาจะไม่สามารถมาแก้ไขได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถาพคอนกรีตด้วย บางทีพื้นมันเงาลูกค้าบางคนถาม ทำไมมันดูไม่เท่ากัน ผมจะบอกว่า มันเป็นพื้น Epoxy Selfleveling แล้วมันเป็นการตกกระทบของแสง บางที แต่พื้น Epoxy Selfleveling มันก็เป็นแบบนี้แหละคับ 3.ขั้นตอนการ Top…

Epoxy Floor

ผู้เชี่ยวชาญงานพื้นอุตสาหกรรม เคลือบพื้นโรงงาน และงานระบบกันซึม บริการรับเคลือบพื้นPU เทพื้นepoxy

Verified by MonsterInsights