Author: admin

พื้นพียู

โพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือ PU คือ สารโพลีเมอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยชีวเคมี ระหว่างการเชื่อมต่อของยูรีเทน และโพลีเมอร์ของโพลียูรีเทน โดยมีการประกอบกันขึ้นมาจากมอนอเมอร์ เป็นอย่างน้อย 2 ชนิด เพื่อใช้ทดแทนยางธรรมชาติ สำหรับวัสดุที่โพลียูรีเทนเป็นส่วนประกอบนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะโดดเด่นของคุณสมบัติ ได้แก่ ความเหนียว ความแข็ง และความหนาแน่น วัสดุที่โพลียูรีเทน เป็นส่วนประกอบนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะโดดเด่นของคุณสมบัติ เช่น โพลียูรีเทน ยังสามารถนำมาใช้ในการเคลือบสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้อีกด้วย เพราะสามารถทนต่อสารเคมี และการขูดขีดได้ดี จึงช่วยปกป้องไม่ให้เฟอร์นิเจอร์ไม้…

Epoxy Floor

ผู้เชี่ยวชาญงานพื้นอุตสาหกรรม เคลือบพื้นโรงงาน และงานระบบกันซึม บริการรับเคลือบพื้นPU เทพื้นepoxy

Verified by MonsterInsights