Polyurethane Sports Floor พื้นสนามกีฬา

PU Sports Floor พื้นสนามกีฬา (SportCourts Floor System) กำลังเป็นที่ต้องการของคนเป็นยุค 3G นี้เนื่องจาก Lift Style ของคนยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีต หันมาออกกำลังกายในร่มมากขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการกีฬาในร่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว พื้นสนามกีฬาแบบสังเคราะห์จึงเป็นที่ต้องการของตลาด เรามีพื้นสนามกีฬาให้ท่านเลือกอย่างหลากหลายตามความต้องการของท่าน เช่น พื้น PU Sports COURTS, พื้น SCRYLIC Sports COURTS และ พื้น epoxy

พื้นสนามกีฬาแบบ PU Sports COURTS

พื้นสนามกีฬาแบบ PU Sports Floor เป็นพื้นที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความทนทานต่อแสงแดดได้ดี ผลิตจาก Polyurethane 100% สามารถผสมผสานเข้ากับเม็ดยาง จึงสามารถใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง พื้นสามารถออกแบบความหน้าให้ตรงกับความต้องการและราคาตามต้องการได้ มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 2 ถึง 10 มิลลิเมตร มีสีให้เลือกตามต้องการ เรามีบริการช่วยออกแบบและแนะนำเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

พื้นสนามกีฬาแบบ SCRYLIC Sports COURTS

พื้นสนามกีฬาแบบ SCRYLIC Sports COURTS เป็นพื้นที่มีความความทนทานต่อการใช้งานสูง พื้นมีความเหมาะสมใช้กับงานภายในอาคารพื้นสามารถออกแบบความหน้าให้ตรงกับความต้องการและราคาตามต้องการได้ พื้นสนามกีฬาแบบ ACRYLIC Sports COURTS มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 2 ถึง 10 มิลลิเมตร มีสีให้เลือกตามต้องการ แต่ต้องได้รับการติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญเท่นนั้น เนื่องจากระบบการทำมีความซับซ้อนสูง เรามีบริการช่วยออกแบบและแนะนำเพื่อให้เป็นไปตามมาตฐานสากล

ตีเส้นสัญลักษณ์

ทำความเข้าใจการตีเส้นจราจร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตีเส้นถนน คือการทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบนผิวถนน เพื่อเป็นการสื่อความหมายให้กับผู้ใช้ทาง ได้ใช้ถนนอย่างถูกต้อง รวมไปจนถึงการจอดยวดยานพาหนะในจุดที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสัญลักษณ์อื่น ๆ ด้วย เช่น เครื่องหมายสำหรับคนเดินเท้า ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญลักษณ์ทั้งหมดนี้จึงมีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริงโดยชัดเจน ทั้งนี้การทำเครื่องหมายต่าง ๆ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเอง
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS
รับทำพื้นสนามกีฬา Pu Sports Floor  ตีเส้น จราจร สัญลักษณ SCRYLIC Sports COURTS