พื้น พียู (pu Self-leveling) คือ

โพลียูรีเทน (อังกฤษ: Polyurethane, PU) ผลิตขึ้นครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อใช้ทดแทนยางธรรมชาติ และยังใช้ในการผลิตกระดาษ การผลิตก๊าซมัสตาร์ด ผ้าที่มีความทนทาน เคลือบผิวเครื่องบิน เคลือบโลหะ ไม้ และอิฐ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและสารเคมี โพลียูรีเทนผลิตจากปฏิกิริยาของโพลีออลกับไดไอโซไซยาเนตหรือโพลีเมอริก ไอโซไซยาเนต โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม โพลียูรีเทนส่วนใหญ่เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมเซ็ต คือ ไม่สามารถหลอมเหลวและขึ้นรูปใหม่ได้ ซึ่งผลิตออกมาหลายรูปแบบได้แก่ เป็นโฟมยืดหยุ่น โฟมแข็ง สารเคลือบป้องกันสารเคมี กาว สารผนึก และอีลาสโตเมอร์ จะสภาพคล้ายกะยางสังเคราะห์ แต่จะมีความแข็งและยืดเหยุ่น ใช้ในงานอุตสาหกรรมเช่น โรงงาน หรือ ห้องปลอกเชื้อ เพราะเป็นแผ่นเดียวและพื้นยาว ลดคราบฟ่า ลาดำ เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด พื้น pu polyurethane จะให้ได้ตามโรงงานอุสหกรรมเกี่ยวกับอาหาร และลายผลิตต่างๆซึ่งพื้นพียูจะมีความทนทานมากกว่า epoxy selflevelingซึ่งจะเน้นเรื่องความแข็งแรงโดย พื้น พียู pu polyurethane นั้นจะสามารถรับน้ำหนักได้(1mm.ต่อ 1 ตัน) ความหนาของพื้น พียูนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าว่าต้องการแบบไหน รับน้ำหนักอะไร ระดับความหนาสามารถวัดได้คือเกียงที่ใช่ว่าหนากี่มิล

ขั้นตอนการทำงานขั้นแรก

ขั้นตอนแรกของการ ทำพื้น พียู คือการเตรียมพื้นผิวของพื้นคอนกรีต โดยการขัดพื้นเดินออก และทำความสะอาด จากนั้นถ้ามีหลุมมีบ่อ ทำการโป้แต่งประระดับพื้นให้เรียบเสมอ เพราะงานพื้น พียู (pu Self-leveling) นั้นถ้าพื้นไม่เรียบจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัด และม่ความละเอียดค่อนค้างมากเพราะถ้าเตรียมพื้นผิวคอนกรีตไม่ดี จะไม่สวยเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกสำคัญมากในกรณีที่พื้น มีความชื้นนั้น โดยสารใช้รองพื้นสำหรับการทำพื้น พียู จะไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กัยสภาพพื้นคอนกรีต และ สภาพแวดล้อมของหน้างานที่ต้องการทำพื้น พียู

ขั้นตอนที่2

ทำการรองพื้น เพื่อที่จะไม่ให้ความชื้นขึ้นมาเพราะถ้าพื้นไม่แห้งหรือมีน้ำ สาร polyurethane จะไม่ทำการเกาะกับพื้น จะให้ร่อน แต่ถ้าในกรณีมีน้ำจะทำการใช้แก๊ซเป่าก่อนแล้วลงรองพื้น หรือไม่ก็ลงตัวบล๊อคความชื้น จากดินอยู่ด้สนใต้พื้นคอนกรีต และปรับระดับด้วย โดยสารที่ใช้ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. Motar Sowing sand

Motar หว่านทราย เป็นสารร้องพื้นสำหรับการทำ พื้น พียู หรือ พื้น อุตสาหกรรม ซึ่ง คุณสมบัติ ของสารรองพื้นชนิดนี้ เมื่อทำการ เซตตัวแล้ว จะตกผลึก เป็นคล้ายๆกับพาสติกแต่มีความแข็งพอๆกับคอนกรีต และมีความเงา ใช้สำหรับการรองพื้นหรือ ประระดับพื้นตรองที่เป็นหลุดเป็นบ่อ เล็กๆ เพื่อให้พื้นนั้น มีความเรียบและเสมอกัน

2. Primer

Primer เป็นสารรองพื้น ใช้สำหลับการบล๊อคฝุ่น เหมือนกัน Mortar แต่จะมีลักษณะ เป็นคล้ายๆ กับ ฟีมล์บางๆ เพื่อดักจับฝุ่น ไม่ให้พื้นมีฝุ่น มีความเงา ราคาจะถูกกว่่า Mortar ใช่สำหรับหน้างานพื้นที่ มีความเรียบหรือ พื้นที่พึงเทคอนกรีตใหม่

ขั้นตอนสุดท้าย

คืกการ top coat โดยการ top coat ของ pu polyurethane นั้นถ้าเป็นที่มากๆจะใช้เกียงขนาดยาวลาก แต่เป๋นพื้นที่แคบๆจะใช้มือคนปาดเอา โดยการ top coat ของ pu polyurethane เป็นผืนเดียวและทีเดียว ระยะการเซ็ตตัวของสารทำ พื้น พียู นั้น มีระยะเซตตัวจริงๆอยู่ที่ 8 ชัวโมง อย่างต่ำขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิสภาพแวดล้อม หรือ หน้าคอนกรีต

pu Self-leveling

การเคลือบพื้นด้วยระบบการปาดโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีสีให้เลือก 4 สี คือ แดง เขียว เทา เหลือง

Remark

เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีน้ำเปียกชื้นตลอดเวลา และ PU Concrete สามาถทนทานต่อความเปียกชื้นได้ ทนทานต่อสภาพการใช้งาน และสามาถสัมผัสชิ้นงานสุขภัณฑ์ได้อีกด้วย

Method

หลังจากเทคอนกรีต ควรบ่มคอนกรีตอย่างน้อย 21 วัน ต้องเตรียมผิวคอนกรีตโดยการขัดผิวหน้า (Grinding) เพื่อขจัดเศษวัสดุปูน และส่วนที่สกปรกทั้งหลาย ต่อมาใช้ใบตัดคอนกรีตกรีดร่องตามแนว ตัดกันเป็นแกน X แกน Y เพื่อเป็น Key Lock ให้ PU Concrete ยึดเกาะกับพื้นคอนกรีตให้หนาแน่น

PU MORTAR

พื้น Polyurethane Self-Leveling - PU Mortar ( PU-MF Floors ) คือการการเคลือบพื้นด้วย PU Self-leveling ด้วยการปาดด้วยช่าง สามารถทำความหนา 5.0 – 10.0 mm. ระบบออกแบบไว้สำหรับการรับ Forklift Loading มากกว่า 5 ตัน พื้นสามารถปรับระดับคอนกรีตให้เรียบ แบบไม่มีรอยต่อ ระบบเหมาะสำหรับการใช้งานพื้นที่มีความชื้นสูงหรือเปียก พื้น PU-HF สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี จึงนิยมใช้สำหรับพื้นในงานอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และเครื่องสำอาง พื้นประเภทนี้รองรับมาตรฐาน GMP, HACCP, FDA คุณสมบัติ 1. มีผิวเรียบ(Smooth Surface) ออกแบบให้มีความสะดวกต่อการทำความสะอาดและป้องกันการลื่นไถลได้อย่างดี (ในสภาพพื้นผิวแห้งและเปียก) 2. สามารถทนทานต่อความร้อนได้และสามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -5°C - 60°C ที่ความร้อนต่อเนื่องและสูงถึง 75°C 3. สามารถทนต่อสารเคมีหลายชนิดได้ เช่น NaOH ความเข้มข้น 2-35% N3PO4 ความเข้มข้น 2-85% HCL ความเข้มข้น 5% และ Nitric acid ความเข้มข้นที่ 0-35% เป็นต้น 4. สามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 350 บาร์ (LOW volume High Pressure Equipment) การสัญจรด้วยรถโฟล์คลิฟท์ล้อยางขนาด 1-5ตัน และรถแฮนด์ลิฟท์ (hand Lift) ล้อโพลียูรีเทนขนาด 1-2 ตัน 5. ทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี PU MORTAR คือ การเคลือบพื้นด้วยระบบการปาดโดยช่างเทคนิคที่มีวามชำนาญเฉพาะด้าน มีสีให้เลือก 4 สี คือ แดง เขียว เทา เหลือง คุณสมบัติ 1. มีผิวแบบกึ่งหยาบ (Same Profile Surface) ออกแบบให้มีความสะดวกต่อการทำความสะอาดและป้องกันการลื่นไถลได้อย่างดี (ในสภาพพื้นผิวแห้งและเปียก) 2. สามารถทนทานต่อความร้อนได้ดี และสามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -25°C ถึง 70°C ที่ความร้อนต่อเนื่องและสูงสุดถึง 90°C ที่ความร้อนสลับเป็นช่วงๆหรือครั้งคราว ทุกๆ 3 ชม. เป็นต้น และที่ความหนา 9 ม.ม. ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40°C - 120°C (รวมถึงการรับแรงอัดกระแทกของไอน้ำร้อน) เหมาะกับบริเวณที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบรอบๆ (Cyclic temperature) หรือบริเวณที่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบทันทีทันใด (Thermal Temperature) เช่น Wash down area, CIP plant Air blasting room, Freezer room เป็นต้น 3. สามารถทนต่อสารเคมีหลายชนิด เช่น NaOH ความเข้มข้น 2-35% N3PO4 ความเข้มข้น 2-85% HCL ความเข้มข้น 5-50% และ Nitric acid ความเข้มข้น 0-50% Sephardic acid ความเข้มข้น 50% น้ำผลไม้ และสารละลายน้ำตาล เป็นต้น 4. สามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงถึง 350 บาร์ (Low Volume High Pressure Equipment) การสัญจรด้วยรถโฟล์คลิฟท์ล้อยางขนาด 1-5 ตัน รถเข็นล้อพลาสติก และรถ Hand Lift เป็นต้น 5. ทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

POLYURETHANE FLOORING SYSTEMS

POLYURETHANE FLOORING SYSTEMS : งานเคลือบพื้นด้วย PU SCREED PU SELF LEVELING คือ การเคลือบพื้นด้วยระบบการปาดโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีให้เลือกหลากหลายสีตามเฉดสีมาตรฐาน PU ใช้สำหรับเคลือบพื้น ที่ใช้งานค่อนข้างหนัก รองรับแรงกดทับ การเสียดสีได้ดี มีความแข็งแกร่งมาก ทนทานต่อสารเคมี ทนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันได้ดี (-40′c ถึง 120′c) ไม่มีรอยต่อ ไม่เพาะเชื้อ มีหลายสีให้เลือก แห้งเร็ว เหมาะสำหรับงานที่มีเวลาหยุดน้อย คุณสมบัติของพื้น PU ( Polyurethane) เรียบ ไร้รอยต่อ ทำความสะอาดง่าย ป้องกันน้ำ หรือน้ำมันซึมผ่าน ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ป้องกันการเกิดฝุ่นละออง ป้องกันการเกิดเชื้อรา และแบคทีเรีย ทนทานต่ออุณหภูมิร้อนและเย็นได้ดี ทนทานต่อความชื้นได้ดี ไม่เกิดการโป่งพอง สามารถทำความหนาได้หลายระดับ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท FLOORCRETE SCREED-MF (ผิวเรียบ,ผิวหยาบ) พื้นโพลียูรีเทน ความหนา 3-6 mm. เหมาะสำหรับพื้นที่เปียกน้ำ เช่น อุตสาหกรรม อาหาร ห้องครัว FLOORCRETE SCREED-HF (ผิวเรียบ,ผิวหยาบ) พื้นโพลียูรีเทน ความหนา 6-12 mm. เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรม อาหาร ห้องเย็น พื้นโพลียูรีเทน (Polyurethane Floor) มักถูกเรียกสั้นๆ ว่า "พื้น PU" คือ พื้นที่ผลิตจากวัสดุประเภท Water Base Polyurethane ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. Polyurethane water base resin (Part A) 2. Polyurethane water base hardener (Part B) 3. Cement & Pigment filler (Part C) พื้นโพลียูรีเทน (Polyurethane Floor) "พื้น Polyurethane" (Polyurethane Floor) สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน คือ เมื่อผสมรวมกันทั้งสามส่วนจะได้วัสดุเคลือบพื้น Polyurethane ที่มีคุณสมบัติรับแรงกระแทก การเสียดสี การสัญจร ฟอร์คลิฟท์ และทนทานต่ออุณหภูมิร้อนได้ +140°C และอุณหภูมิเย็นได้ -40°C นอกจากนี้ ยังสามารถผสม Silver Nano เพื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบพื้นชนิดพิเศษ ที่มีความสามารถในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียเพื่อทำเป็น "พื้นป้องกันแบคทีเรีย" (Anti-bacterial Floor) ทำให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปอาหารเรียกพื้น Polyurethane ว่า "Food Grade Floor" เพราะเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับ พื้นโรงงานผลิตอาหาร พื้นห้องเย็น และพื้นในส่วนการจัดเก็บและแปรรูปอาหา

คุณสมบัติ

มีผิวเรียบ ( Smooth surface ) ออกแบบให้มีความสะดวกต่อการทำความสะอาดได้อย่างดี ( ในสภาพพื้นผิวแห้งและเปียก ) สามารถทนทานต่อความร้อนได้ดีโดยความหนา 4 ม.ม. สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ – 5 oC – 60 oC ที่ความร้อนต่อเนื่องและสูงถึง 75 oC สามารถทนต่อสารเคมีหลายชนิดได้ เช่น NaOH ความเข้มข้น 2 – 35 % N3PO4 ความเข้มข้น 2-85 % HCL ความเข้มข้น 5 % และสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 350 บาร์ ( LOW volume High Pressure Equipment ) การสัญจรด้วยรถโฟล์คลิฟท์ คลิฟท์ล้อยางขนาด 1-5 ตันทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

พื้นที่ใช้งานเหมาะสำหรับ

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พื้้นโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พื้นโรงงาน ผลิตเหล้า เบียร์ ไวน์ พื้นโรงงานผลิตนม และไอศกรีม พื้นโรงอาหารแช่งแข็ง พื้นโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ พื้นคลังสินค้า พื้นโรงงานผลิตน้ำผลไม้ โรงผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมยา และโกดังเก็บสินค้า
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling
พื้น pu Self-leveling