Polyurethane -HF หรือ Pu แบบหยาบ

พื้น พียู pu polyurethane Pu Self-levelingแต่ Polyurethane -HF หรือ Pu แบบหยาบนั้นจะแตกต่างกันออกไป สารเคมีจะไม่เหมือนกัน ขั้นตอนการทำงานคล้ายๆกัน Polyurethane -HF หรือ Pu แบบหยาบ จะเน้นในการใช้งานพื้นที่ที่มีการใช้น้ำเยอะ เช่นห้องล้างทำความสะอาด อาหาร ผลไม้ หรือห้องที่ใช่ในลายผลิต ห้องที่มีอากาศชื้น ห้องเย็น ตั้งแต่องค์ศาที่ยังไม่ติดลบจนไปถึงติดลบ กันการลื่น เพราะมีความหยาบ และทนต่อการความชื้นและยืดอายุการใช้งาน ของพื้นโรงงานอาหาร

ขั้นตอนการทำงานขั้นแรก

ขั้นตอนแรกคือการเตรียมพื้นผิวของพื้นคอนกรีต โดยการขัดพื้นเดินออก และทำความสะอาด จากนั้นถ้ามีหลุมมีบ่อ ทำการโป้แต่งประระดับพื้นให้เรียบเสมอ เพราะงานพื้น นั้นถ้าพื้นไม่เรียบจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัด และม่ความละเอียดค่อนค้างมากเพราะถ้าเตรียมพื้นผิวคอนกรีตไม่ดี จะไม่สวยเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกสำคัญมาก

ขั้นตอนที่2

ทำการรองพื้น เพื่อที่จะไม่ให้ความชื้นขึ้นมาเพราะถ้าพื้นไม่แห้งหรือมีน้ำ สาร polyurethane h/f จะไม่ทำการเกาะกับพื้น จะให้ร่อน แต่ถ้าในกรณีมีน้ำจะทำการใช้แก๊ซเป่าก่อนแล้วลงรองพื้น หรือไม่ก็ลงตัวบล๊อคความชื้น กันความวื้นจากดินมาบนคอนกรีต และปรับระดับด้วย

ขั้นตอนสุดท้าย

คืกการ top coat โดยการ top coat ของ pu polyurethane นั้นถ้าเป็นที่มากๆจะใช้เกียงขนาดยาวลาก แต่เป๋นพื้นที่แคบๆจะใช้มือคนปาดเอา โดยการ top coat ของ pu polyurethane เป็นผืนเดียวและทีเดียว แล้วแต่ความหนา ขึ้นยุกับสภาพการใช้งานของโรงงาน ส่วนใหญ่ ที่รถ โพกลีพวิ่งจะและมีของวาง จะอยู่ที่ 4-6 mm. ความหนาจะขึ้นอยู่กับฟันของเกียงที่ใช้ปาด

พื้นPU-HF (ห้องเย็น) (High Film Build Polyurethane)

พื้นPU-HF (ห้องเย็น), High Film Build Polyurethane พื้นPU-HF คือพื้นพียูทีทำการการเคลือบพื้นที่ความหนา 5-10 mm ระบบระบบออกแบบมาสำหรับการใช้งานพื้นที่ต้อการรับโหลดน้ำหนักสูง และสภาการใช้งานหนัก เช่น สารเคมี กรด-เบสความเข้มข้นสูงและสารละลายต่างๆ พื้นPU-HF สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคที่เรียได้ดี เน่ืองจากที่ฟิล์มสีมีสารพิเศษอยู่ นั่นจึสำคัญที่ลูกค้ากลุ่มพื้นในงานอุตสาหกรรมอาหาร ยา เวชกรรม การเกษตร และเครื่องสำอางค์เลือกใช้งานมัน ความชื้นและต้องการมาตรฐาน GMP, HACCP, FDA พื้นPU-HFสามารถทำการออกแบบความหนาให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งทาง VIC มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับกับสินค้าตัวนี้ เราเป็นทั้ผู้ผลิต จำหน่ายและบริการเคลือบพื้นPU แบบครบวงจร ท่านลูกค้าก็จะได้ในราคาถูกลง ทีม Technical Support สามารถให้ความรู้ท่านทั้งผู้ที่เป็นลูกค้า ตัวแทนฝ่ายขายและช่างติดตั้ง พื้นพียูมีลักษณะและวิธีการพิเศษ หากทำการเคลือบพื้นผิดวิธีหรือผิดขั้นตอน พื้นจะดีดหรือหลุดร่อนเลย หากทำถูกวิธีเราสารถเคลือบบนวัสดุได้หลายประเภท เช่น กระเบื้อง กรานิโต้ ดินเผา แต่ต้องอาศัยกระบวนการพิเศษ ท่านจะประหวัดเวลาและค่าใช้จ่ายครับ พื้นพียูแบบความหนาสูงเป็นสี 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วน A, ส่วน Bและส่วนC และส่วน D ซึ่งแต่ละส่วนมีองค์ประกอบทางเคมีดังนี้ ส่วน A คือสารพวกโพลียูรีเทนมีคุณสมบัติหลักของตัวผลิตภัณฑ์ เช่น ทนทานต่อความชื้น ทนทานต่อกรด ด่างและสารเคมีได้ดี ส่วน B คือสารที่ทำให้แข็ง ต้อเก็บอย่างดีก่อนการใช้งาน ส่วน C คือผงคอนกรีต ส่วน D คือผงหรือน้ำ เป็นแม่สีผสม พื้นโพลียูรีเทน (Polyurethane Floor) "พื้น Polyurethane" (Polyurethane Floor) สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน คือ เมื่อผสมรวมกันทั้งสามส่วนจะได้วัสดุเคลือบพื้น Polyurethane ที่มีคุณสมบัติรับแรงกระแทก การเสียดสี การสัญจร ฟอร์คลิฟท์ และทนทานต่ออุณหภูมิร้อนได้ +140°C และอุณหภูมิเย็นได้ -40°C นอกจากนี้ ยังสามารถผสม Silver Nano เพื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบพื้นชนิดพิเศษ ที่มีความสามารถในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียเพื่อทำเป็น "พื้นป้องกันแบคทีเรีย" (Anti-bacterial Floor) ทำให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปอาหารเรียกพื้น Polyurethane ว่า "Food Grade Floor" เพราะเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับ พื้นโรงงานผลิตอาหาร พื้นห้องเย็น และพื้นในส่วนการจัดเก็บและแปรรูปอาหา

คุณสมบัติ

มีผิวเรียบ ( Smooth surface ) ออกแบบให้มีความสะดวกต่อการทำความสะอาดได้อย่างดี ( ในสภาพพื้นผิวแห้งและเปียก ) สามารถทนทานต่อความร้อนได้ดีโดยความหนา 4 ม.ม. สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ – 5 oC – 60 oC ที่ความร้อนต่อเนื่องและสูงถึง 75 oC สามารถทนต่อสารเคมีหลายชนิดได้ เช่น NaOH ความเข้มข้น 2 – 35 % N3PO4 ความเข้มข้น 2-85 % HCL ความเข้มข้น 5 % และสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 350 บาร์ ( LOW volume High Pressure Equipment ) การสัญจรด้วยรถโฟล์คลิฟท์ คลิฟท์ล้อยางขนาด 1-5 ตันทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

พื้นที่ใช้งานเหมาะสำหรับ

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พื้้นโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พื้นโรงงาน ผลิตเหล้า เบียร์ ไวน์ พื้นโรงงานผลิตนม และไอศกรีม พื้นโรงอาหารแช่งแข็ง พื้นโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ พื้นคลังสินค้า พื้นโรงงานผลิตน้ำผลไม้ โรงผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมยา และโกดังเก็บสินค้า